444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Uygulama Ekipmanları Giriş

Her zararlı için farklı partikül çapları, uygulama basınçları ve nozzle ihtiyaç vardır. Başarının sırrı bu teferruat olarak görülen inceliklerde gizlidir.
 

Kullanılan ekipman zararlının mücadele edileceği evreye etki edecek ürünleri, zararlının uygulama alanına optimum ve homojen atabilmelidir.

 

Vektör kontrolünde ürün, metot ve cihaz başarıyı direkt etkileyen önemli faktörlerdendir. Hacim mücadelesinde kullanılacak cihazların Dünya Sağlık Örgütü'nce tavsiye edilen standartlara sahip olması başarıyı olumlu yönde etkileyecektir.

 
ULV uygulamalarında en önemli kriterlerden biri, cihaz tarafından üretilen damlacıkların boyutlarıdır. Damlacık boyutunun en uygun değeri 20-28 mikron olarak bilinse de, bunun tam olarak doğru olduğu söylenemez. 
 
Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, Culex, Aedes, Anopheles ve Musca spp. türlerine karşı yapılan mücadelede damlacık boyutu türe özgü farklılık göstermektedir. Bu türler için uygun damlacık boyutlarının 14 - 27 mikron arasında değiştiği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kaynaklarınca yayımlanmıştır.
 
Ayrıca farklı hava ısılarında farklı boyutlarda damlacık üreten cihazlarla uygulama yapılmalıdır. Yüksek hava ısısında küçük partiküller çok erken buharlaşır ve uygulamadan istenen sonuç alınamaz. Bundan dolayı yüksek hava ısılarında türe özel damlacık aralığının üst limitiyle uygulama yapılmalıdır. 
 
Ülkemizde kullanılan cihazların çoğunun ürettiği partiküllerin boyutu tam olarak bilinmemektedir. Bu durum yanlış kaynak kullanımına, etkisiz vektör mücadelesine ve gereksiz çevre kirlenmesine neden olmaktadır. 
 
Entopest, partikül boyutu kolay ayarlanabilir ve her boyutta partikül üretebilen özel ULV + TF cihazlarını uygulayıcılarına sunmaktadır. 
 
Entopest, ayrıca kurumlarımızın kullandığı cihazların ürettiği partiküllere ait boyutları, transfer ettiği özel teknoloji ile ölçümleyerek, uygulayıcılara hacim mücadelesi için önemli bir hizmeti de sunmaktadır.