444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Ürünlerimiz

• BIYOSITLER


Zehir uzmanın elinde şifa olur
 

Entopest olarak biz natürel ürünler tercih ediyoruz. Biyolojik ürünlerin güvenilirlilikleri ispat edilemediğinden doğal olan doğada mevcutta bulunan maddelere ayrışması sebebiyle tercih edilmektedir.
 

Kullanılan ürünler toksikolojik ve ekotoksikolojik açıdan güvenililililiği ispat edilmiş olmalıdır.
 

%100 naturel (doğal) kene ürünü

%100 naturel (doğal) fare ürünü

%100 naturel (doğal) sivrisinek larva ürünü

%100 naturel (doğal) solventli ürünü
 

Sektörümüz vektörel risk oluşturan zararlıların ortadan kaldırarak insan ve çevre sağlığını korumaktır.

 

İnsan sağlığı için direkt önem arz eden bir hususta her detay ve teknik çalışma önemlidir.
 

Sektörümüzde günümüzde bile amatör sırt tipi pompalar kullanılmaktadır. Oysa who onaylı pet kontrol için özel imal edilmiş ürünlerin kullanımı başarı sağlayacaktır.
 

Siz ayarları düzgün yapılamayan, malzeme kalitesi iyi olmayan, bir silaha en iyi kurşunu koysanız ve onu en iyi kullanıcının eline verseniz hedefi on ikiden vuramazsınız. Bu yüzden uygulamada kullanılan ekipman kalitesi oldukça önemlidir.

Aksine İyi bir makine uygulayıcı hatalarını da ortadan kaldıracaktır. 

      

• UYGULAMA EKIPMANLARI


Her zararlı için farklı partikül çapları, uygulama basınçları ve nozzle ihtiyaç vardır. Başarının sırrı bu teferruat olarak görülen inceliklerde gizlidir.
 

Kullanılan ekipman zararlının mücadele edileceği evreye etki edecek ürünleri, zararlının uygulama alanına optimum ve homojen atabilmelidir.

Vektör kontrolünde ürün, metot ve cihaz başarıyı direkt etkileyen önemli faktörlerdendir. Hacim mücadelesinde kullanılacak cihazların Dünya Sağlık Örgütü'nce tavsiye edilen standartlara sahip olması başarıyı olumlu yönde etkileyecektir.

 
ULV uygulamalarında en önemli kriterlerden biri, cihaz tarafından üretilen damlacıkların boyutlarıdır. Damlacık boyutunun en uygun değeri 20-28 mikron olarak bilinse de, bunun tam olarak doğru olduğu söylenemez. 
 
Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, Culex, Aedes, Anopheles ve Musca spp. türlerine karşı yapılan mücadelede damlacık boyutu türe özgü farklılık göstermektedir. Bu türler için uygun damlacık boyutlarının 14 - 27 mikron arasında değiştiği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kaynaklarınca yayımlanmıştır.
 
Ayrıca farklı hava ısılarında farklı boyutlarda damlacık üreten cihazlarla uygulama yapılmalıdır. Yüksek hava ısısında küçük partiküller çok erken buharlaşır ve uygulamadan istenen sonuç alınamaz. Bundan dolayı yüksek hava ısılarında türe özel damlacık aralığının üst limitiyle uygulama yapılmalıdır. 
 
Ülkemizde kullanılan cihazların çoğunun ürettiği partiküllerin boyutu tam olarak bilinmemektedir. Bu durum yanlış kaynak kullanımına, etkisiz vektör mücadelesine ve gereksiz çevre kirlenmesine neden olmaktadır. 
 
Entopest, partikül boyutu kolay ayarlanabilir ve her boyutta partikül üretebilen özel ULV + TF cihazlarını uygulayıcılarına sunmaktadır. 
 
Entopest, ayrıca kurumlarımızın kullandığı cihazların ürettiği partiküllere ait boyutları, transfer ettiği özel teknoloji ile ölçümleyerek, uygulayıcılara hacim mücadelesi için önemli bir hizmeti de sunmaktadır.

 

• ÖLÇME VE DENETIM


Hizmet işleri soyuttur. Tek çıktısı müşteri memnuniyetidir. Müşterilerimiz bizlerden bir çok hususta hizmet beklemektedirler. Bu beklentiler zamanla ve teknolojik gereksinimlerin değişmesiyle modifiye edilmekte veya yeni çözümler üretilmektedir.
 
  • - Tüm beklentilerinizi karşılayıp,
  • - Ölçilebilir,
  • - İzlenebilir,
  • - Kontrol edilebilir,
  • - Denetlenebilir,
     
Hizmetler sunuyoruz.
 
Entopest , kuruluşunda PCO hizmetlerini ana iş olarak belirledi. Firmamız; hastaneler, sanayi bölgeleri, tatil köyleri ve diğer büyük kuruluşlardan oluşan sayısı 900'ün üzerinde büyük ölçekli kurumlara PCO hizmeti vererek mesleki faaliyetlerine başlamıştır. Entopestaynı zamanda kapalı alan PCO hizmetlerinin dışında ilk açık alan vektör mücadelesini belediyelere sunan öncü bir kuruluştur. (Üsküdar /İstanbul Bld., 1996) Ondört (14) yıllık açık saha vektör mücadelesi deneyimine sahip olan firmamız bugün, bütünşehir statüsünde kentsel vektör mücadelesi gerçekleştiren tek özel firmadır.
 
 
 
Vektörler çağımızın en büyük biyolojik silahlarıdır. Entopest, toplum sağlığını korumak adına vektör mücadelesine bilimsel yaklaşır. Teknolojik gelişmeleri takip eder, çağın gerektirdiği teknolojileri ve yenilikleri hizmet sunduğu coğrafyalara adapte eder.
 
 
Entopest, klâsik metodlar ve ürünler yerine bilime dayalı modern metodlar ve yeni nesil ürünlerle teknolojik tabanı yüksek sistemler kurarak vektör mücadelesini çağın ilerisine taşıyarak gerçekleştirir.
 
 
Entopest, Amerikan Sivrisinek Kontrol Birliği (AMCA), Avrupa Sivrisinek Kontrol Birliği (EMCA) ve SOVE bilimsel kongrelerine katılarak, deneyimlerini uluslararası vektör kontrol otoriteleriyle paylaşmaktadır. Entopest, vektör kontrolünde AMCA, EMCA ve SOVE gibi bilim otoritelerinin faaliyetleri aracılığıyla dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmektedir. Entopestv bu faaliyetleri sonucu, dünyadaki gelişmeleri, keşifleri, yenilikleri, yeni kontrol metotlarını ve teknolojik buluşları hizmet sunduğu kuruluşlarda uygulamaya geçirmektedir.