444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Tür Haritası

Tür Haritası: Yıl boyunca canlıların belirli üreme noktalarından alınan numuneler ve üreme potansiyelleri hesaplanır ve böylece bir üreme alanlarının bir envanteri çıkartılır. Sivrisinek, karasinek ve kronomid olarak bir yoğunluk haritası çıkarılır. Buna göre bir planlama yapılır strateji belirlenmesinde yardımcı olur. Sıtma, sarı humma gibi halk sağlığı alanında mücadele için yardımcı olur.