444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Tatarcık

Tatarcık
Tatarcık (Phlebotomus), çiftkanatlılar (Diptera) takımının Psychodidae familyasından zararlı böcek cinsidir. Geceleri aktif olan, gün boyu karanlık ve nemli mikrohabitatlarda saklanan sineklerdir. Culicidae sivrisineklerinden daha fazla can acıtacak biçimde sokup kan emer ve Leishmania cinsinden hastalık yapıcı tek hücrelilerin taşıyıcılığını yaparlar. Tatarcığın ısırmasının ardından kaşıntıyla görülen Şark çıbanı zamanla büyük bir yaraya dönüşür. Ergin erkekleri insan dışkıları, mutfak ve çöp artıkları ile beslenir, Dişileri memeli ve kuşların kanı ile beslenirler. Larvaları karasal ortamları tercih ederler. Türkiye'de insan sağlığı için en tehlikeli böceklerdendir.

 
Palearktik bölgede bulunurlar. En fazla 5 cm boyunda olabilen küçük sineklerdir. Kelebeklere ("güvelere") benzer şekilde, kanatları abdomen üzerinde çatılı duran ve onlar gibi pul benzeri kıllanmalarıyla diğer sinek türlerinden ayrılan güve sineği (Psychodinae) ya da kelebeksi görünmeyen, onlar gibi kanatları çatı gibi durmayan ve fazla kıllı olmayan tatarcık (Phlebotominae) adlarıyla bilinirler. Larvalarının yaşam ortamlarına özelleşmesi farklı ekolojik gruplara ayrılmasına sebep olmuştur. Larvaları, temiz sularda, kirli sularda, tatlı ve tuzlu sularda, yosunlarda, bitki özsularında, mağaralarda, çürüyen bitkilerde, gübrelerde, atıklarda gelişir. Tropik ve subtropiklerde bulunan, Türkiye'de en çok tanınan tatarcık (Phlebotomus) dişileri memeli ve kuşların kanı ile beslenirler ve bazı hastalıkların vektörüdürler. Erkekleri ise, insan dışkıları, mutfak ve çöp artıkları ile beslenir Sycorax erginleri sürüngen ve amfibilerden kan emmek suretiyle beslenirler.

 
Larvaların besinlerini çürümekte olan bitki atıkları, gübre, mantar ve detritus oluşturur. Sycoracinae larvaları küçük ve asesil olup nehir boyunca kızılağaç içinde gelişir. Trichomyiinae larvaları çürümekte olan veya ölü ağaçlarda yaşarlar.
Kızılağaç ve söğütü de tercih ederler. Psychodidae larvalarının hepsi çürümekte olan organik maddeler veya detritusla beslenirler. Psychodini larvaları ötrofik koşulları tercih eder ve birkaç türü karnivordur. Hareketleri yaklaşık 100 metre yarıçapında bir alanla sınırlıdır.