444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Larvasitler

2000 yılından beri Entosav halk sağlığında vektör kontrolü ve vektör kontrolünde de larvasidal uygulamaların önemini uygulayıcılara anlatmaktadır. Bu bilimsel gerçek doğrultusunda 20'ye yakın seminerle uygulayıcıları bilgilendiren Entosav, bugün larvasit pazarının %60 payına sahip duruma gelmiştir. Diğer segmentlerdeki sektör liderliğimizin temeli büyük ölçüde larvasidal uygulamalarla başlayan bilimsel yaklaşımımızdan kaynaklanmıştır. Geçmişte, bütçeden %90 pay alan ergin mücadelesi, Entosav tarafından anlatılan bilimsel gerçekler doğrultusunda günümüzde önceki rakamların yarısından daha az kaynak kullanılarak yürütülmektedir. Bunun sonucu olarak larvasidal uygulamalara daha fazla önem verilmiş ve böylece vektör mücadelesi hem daha etkili hem de daha çevreci bir yaklaşımla yürütülmeye başlanmıştır.
 
Entosav larvasitleri, ileri teknolojik standartlara sahiptir. Ürünlerimiz başta EU Biocides 98/8 EC Directive ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere bütün otorite kuruluşlarca tam onay almış yenilikçi ürünlerden seçilerek pazara sunulmaktadır.