444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Kemirgen

Kemirgen

Depolardaki fare ve sıçanlar, her türlü besin maddesini yemekte, tahta eşyaları kemirmekte, çuval ve ambalaj kutularını parçalayarak depo edilen maddelerin zarar görmesine sebep olmaktadırlar. Pislik ve idrarları ile besin maddelerini kirleterek kullanılmayacak hale getirirler. Bazı hallerde elektrik kablolarını kemirerek kontaklara, dolayısıyla yangınlara sebep olurlar. Diğer taraftan kuduz, tifo, para tifo ve tifüs gibi tehlikeli hastalıkların taşıyıcılığını yaparak insan sağlığı için tehlikeli olurlar. Besin maddelerini yemeleri yanında, yediklerinin en az on katını da kemirmek suretiyle insanların yararlanamayacakları hale getirerek ekonomik yönden büyük kayıplara yol açmaktadırlar. İnsanların yerleşip barındıkları her yerde bulunurlar. Ambar ve depolarda bulunan her türlü besin maddelerinde beslenmekte ve zarar yapmaktadırlar. Fare ve sıçanların en önemli predatörleri kedi, köpek, tilki, gelincik, şahin, baykuş ve yılandır. Ayrıca, bazı hastalık etmenlerinin de bu zararlılarda hastalık yaptıkları tespit edilmiştir. Bu zararlılar ile mücadelede, kültürel önlem olarak bunların giriş deliklerinin cam veya kömür tozu içeren harçla sıvanarak kapatılması, yuvalarının bozulması, besin ve su kaynaklarının bunların yararlanmayacakları şekilde kontrol altına alınması, büyük önem arz etmekte  ve bu uygulama yapıldığı takdirde zararları belli bir miktarda azaltılabilmektedir. Fare ve sıçanlarla mücadelede kapan kullanılması da çok büyük önem taşımaktadır. Piyasada bu amaçla yapılmış çok çeşitli kapanlar bulunmaktadır.
 

Kemirgenler öldükten sonra vücutlarında taşıdıkları pireleri etrafa bulaştırabilirler. Bunu için uygun ürünler ile hem kemirgen hemde taşıdıkları pireler öldürülmelidir.
 

Taşıdıkları vektörel hastalıklar ve uğrattıkları maddi zararlar ile kemirgenler dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken bir canlıdır. Uygun teknik , uygun yöntem ve uygun biyosidal ürünler işinde deneyimli, profesyonel ilaçlama firmaları tarafından yapılmalıdır.