444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Kartuş Sistemi

            Kartuş sistemi modern biyosidal uygulamalar yapılmasını sağlar. Günümüzde iş güvenliği ve çevre güvenliği açısından pest kontrol faaliyetleri operasyonları kontrol edilememektedir. Kartuş sistemi sayesinde iş güvenliği ve işçi sağlığı korunmaktadır. Uygulama esnasında biyosidlerin dökülmesi engellendiğinden çevre korunmaktadır. Norm dozda uygulama yapıldığından çevreye toksik etkiler ve zararlıya karşı alt ve üst dozlarda mücadele gerçekleştirip bağışıklık gelişmesini önler. Uygulayıcı personelin kişisel hatalarını ortadan kaldırır. İlaç tasarrufu sağlar. Uygulama yapılan yerlerin m2 cinsinden ölçümlemesini sağlar. Atık ambalajın bertaraf edilmesi ve saklanması ile ilgili ekonomik ve ekolojik problemleri ortadan kaldırır.

            Kartuş sistemi kartuş ve adaptörden ibarettir. Kartuş içinde kullanılacak biyosidal ürün bulunmaktadır. Norm doz için 600 çeşit nozzleye sahiptir. Sırt pompasına sadece su konulmaktadır. Bu sayede pompanın kimyasal tarafından aşınması ve arızaların çıkması önlenmiş olur.

 

            İster kartuş ister komple set halinde tedariği mümkündür.