444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Karasinek

Karasinek

İnsanların yaşadıkları hemen tüm alanlarda bu türe rastlamak mümkündür.  Karasinekler insanların kullandıkları besin maddeleri ve organik atıklarla beslenmekte, tifo, dizanteri, kolera ve tüberküloz gibi hastalıklara da vektörlük yapmaktadırlar. Karasinekler 4-6 mm boyunda ve genelde gri renklidirler. Ağız yapısı yalayıcı-emici tiptedir.
 

Karasineklerle ilgili yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu sineklerin pis artıklarla, pis beslenme alışkanlıkları yüzünden vücutlarının gerek içyapısında, gerek dış yapısında patojen mikroorganizmalardan, virüsler, bakteriler ve protozoaları barındırdıkları saptanmıştır. Karasineklerde besin maddeleri kursakta bir miktar çiğnenir ve kursak içeriği hortumun ucuna gelerek küçük damlacıklar şeklinde damlar ve bu durum hastalıkların yayılmasının başlıca sebebidir. Daha önce dışkı, atık maddeler ve bozulmakta olan besinlerden alınan hastalık etmenlerini besinler aracılığıyla veya doğrudan bulaştırılırlar. Yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlere sahip olan ev sineği uygun şartlarda 6-24 günde bir nesil verebilir. Dişi sinek yumurtalarını organik maddece zengin gübrelik ve çöplüklerin üzerine bırakır ve birkaç saat içerisinde açılan yumurtalardan çıkan larvalar buralarda beslenirler ve üç dönemden sonra pupa olurlar ve erginler çıkarlar.