444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Hizmetlerimiz

• KAMU


 

Alan hakkında kapsamlı saha keşfi yapılmalıdır
 

Yapılan keşife göre D.Ö.F. gereği nerelerde fiziksel mücadele düzenlemeleri gerektiği raporlandırılmalıdır.
 

Bu sayede maliyet azalır verimlilik artar.
 

Ölçülebilir sistem kurularak, somut hale getirilmelidir.
 

Sürekli dünyada gerçekleştirilen pest kontrol eğitim, organizasyon ve fuarlara katılım sağlanarak yenilikler tespit edilmeli ve adapte edilmelidir.

 

Bu sayede hizmet kalitesi sürekli arttırılarak sağlanmalıdır.

 


  

• ÖZEL


Sağlığınızı tehdit eden haşereler artık yaşam alanınıza giremeyecek. Etkili, ekomik ve ekolojik yöntemlerle taleplerinizi 24 saat içinde hızlı çözümler sunuyoruz.

 

• LABORATUAR


Tüm operasyonlarımızın başlangıcıdır.
 
Bilime dayalı pest kontrol hizmetlerimiz müşterilerimize sistem, zaman ve ekonomi kazandırır.
 
Sağlıklı ortamlar sunmamıza yardımcı olur.
 
Vektör problemlerinin kronikleşmesine engel olur.
 
İhtiyaçların tam belirlenmesi ve beklentilerin sorunsuz karşılanmasını sağlar.
 
Entopest tüm bu gereksinimlerden dolayı halk sağlığı laboratuvarını kuruş ve müşterilerinn hizmetine sunmuştur.
 
Laboratuvar çalışmaları
 
 • - Tür teşhisi
 • - Türün yaşam siklusu
 • - Yaşam alanlarının özelliklerinin belirlenmesi
 •    - Fiziksel
 •    - Kimyasal
 •    - Biyolojik çeşitlilik
 •    - Coğrafik 
 • - Ürün etkinlik denemeleri
 • - Kalibrasyon çalışmaları
 • - Tür arşivi
 • - Tür haritalandırması
 • - Vektör hastalıkları haritası
   
Türkiyenin sivrisinek, karasinek, krinomid vektör haritalarını ve popülasyon durumunu çıkardık.
      
 

• ATÖLYE


Uygulamada kullanılan ekipmanlarımızı ve dışarıdan gelen talepleri karşılayacak şekilde kışlık ve yazlık bakımlarının yapılması ve bir sonraki sezona depolanması için uygun hale getirilmesi işlemidir.
 

Uyguşama sürecinde gerek meteorolojik şartlardan gerek kullnım hatalarından kaynaklı arızaların 24 saat içerisinde tamir edilmesidir.