444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Fiziksel Mücadele

Uygulama alanları zararlıların dinlenme, barınma beslenme ve konaklama yerleridir. Bu alanlar fiziksel olarak genelde başıboş bırakılmış ve kontrolsüz haldeki yerlerdir. Zararlıların bu alnları ihmaller sonucu oluşmaktadır.
 

Bizler bu zararlıların insanlar tarafından önemsenmeyen bu alnların tespit edilmesini ve alana özel fiziksel düzenlemeler yada fiziksel koruyucu düzenlemelerin tespit edilmesi ve gerçekleştirilesini kapsamaktadır.
 

Bu sayede biyosit kullanımı olmadan daha çevreci ve kalıcı çözümler üretmekteyiz. Yapılan bu çalışmalar daha profesyonel kurumlar oluşturmaktadır. Ayrıca toplu yaşam alanlarının şehirleşme oranını arttırmaktadır.