444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Fizibilite

Fizibilite: Çalışanları sahada su birikintileri, kanal ve kanaletler, dereler, barajlar, göl ve göletler, logarlar, fosseptikler, havuzlar, ahır, gübrelik, kanatlı üretim alanları, mezbahaneler, arıtma tesisleri, bodrum, terk edilmiş bina, kuyu, bidon, lastik vb alanlarda yapılan çalışmaların adet veya m2 olarak kayıt altına alınması yöntemidir.