444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Etkinlik Testleri

Ürün Etkinlik Testleri: WHOPES ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen normlarda üretilen biyosidal ürünler canlılar üzerinde uygun doz ve uygun ortam koşullarında denenir. Bir popülasyonun %50sini öldürmesi deneyleri başarıya taşır. Böylece yeterli uygulama dozu da tespit edilmiş olur.