444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

ENTOPEST

1.Hastalık ve kirlilik nedeni olan vektörel zararlılarla mücadele doğrudan insan ve çevre sağlığı ile ilgili olduğundan kullanıcılarda birçok soru işareti oluşturur. “Bizlerde etkilenir miyiz?; çevre zarar görür mü?;doğru olan hangisi?;kullanılan yöntem bilimsel mi?; paramız boşa gider mi?” Bu soruların doğru yanıtları ancak bilimsel araştırma , gözlemler ve incelemelerden sonra ortaya konabilir.

Ülkemizde vektörel zararlılarla mücadele hizmetlerinde yaklaşık kırk milyon vatandaşımızın yararlanmakta olduğu çalışmalarımız özellikle bu alanda ileri gitmiş ülkelerin ve önde firmaların bilim adamlarıyla gerçekleştirmekte olduğumuz Ar-Ge çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmaların amacı “KORUYALIM; KORUNALIM” ilkemiz uyarınca zararlılarla savaşırken ailelerimizi, çevremizi ve doğayı koruyan “EKOLOJİK,ETKİLİ ve EKONOMİK” yöntemleri uygulayabilmektir.

 

BİLİME DAYALI UYGULAMALAR İLE ZARARLILARLA SAVAŞIRKEN SİZLERE VE ÇEVREYE ZARAR VERİLMEMESİ GEREKİR.

 

 

 

NEDEN ENTOPEST ?

 

2.Firmamızın sunduğu her hizmet, çağdaş ekolojik yaklaşımları,  uygun etki mekanizmalarını ve ekonomik verileri günümüz teknolojisinin en ileri kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve ancak bu kriterlere uygun yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Firmamız, ileri teknolojileri ülkemiz koşullarına uyarlayarak farklı yaklaşımlar sunmaktadır.

 

ZARARLILARLA MÜCADELE EKOLOJİK, ETKİLİ VE EKONOMİK OLMALI VE HER ÜÇ KAVRAMIN EN ÜST DÜZEYİNİ AYNI ANDA VE BİRLİKTE SUNABİLMELİDİR. BU BİLİMSEL VERİLERE DAYALI ARAŞTIRMA GEREKTİRİR.

 

 

 

KEŞİF ?

 

3.Hizmet sunduğumuz her noktada var olan soruna sadece zararlıları yok etmek açısından değil, insan ve çevre sağlığı açısından da yaklaşarak ön incelemeler gerçekleştiriyoruz. Hangi çözüm yönteminin beklenen üst düzey başarıyı sağlayacağına bu araştırma ve incelemelerin sonucuna göre karar veriyoruz. Sorunun kaynağına inerek tümüyle ortadan kaldırılması için uygulama programımızı oluşturuyor, ve bu programı güncel teknolojik sistemlerle izliyoruz.

 

HER VEKTÖREL SORUNUN ÇÖZÜM YOLU AYNI OLAMAZ. UYGULAMALAR, SORUNUN BULUNDUĞU YERİN KOŞULLARINA VE SORUNUN ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ İLE YOĞUNLUĞUNA DAYANDIRILMALIDIR.

 

 

 

 

ARAŞTIRMA ?

 

4.Çözüm yollarında uygulanan programların oluşturulması ve izlenmesi için profesyonel ve çağdaş donanımlı laboratuvarlarımızda ve çalışma alanlarında sürekli değerlendirmeler yaparak kesin sonuca giden yolu bulmak için çaba harcıyorlar.

 

SORUNUN EKSİKSİZ TANIMLANMASI VE ZARARLILARIN TAM TANIMI HANGİ MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN NEREDE, NE ZAMAN, VE NE ÖLÇÜDE KULLANILMASI GEREKTİĞİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR.

 

 

 

UYGULAMA ?

 

5.Uygulama operasyonlarımız, zararlının teşhisine ve çevre etkilerinin belirlenmesine dayandırılmaktadır. Etki mekanizmalarının saptanması, mücadelede kullanılacak ürün/ürünlerin seçilmesi ve uygulama araç ve ekipmanlarının belirlenmesini bilimsel araştırma verilerine uygun olarak kararlaştırıyoruz.

 

BİLİME UYGUN OLMAYAN UYGULAMALAR SİZE VE DOĞAYA ZARAR VEREBİLİR.

 

 

 

SONUÇ ?

 

6. Çabamız ülkemize zararlılarla mücadele alanında yenilikler ve olumlu farklılıklar sunmak içindir.

 

ENTOPEST ile mutlu, memnun ve yüzü daima gülen insanların yaşadığı sağlıklı bir çevre.

Yıllardır Türkiye’de ETKİLİ EKOLOJİK ve EKONOMİK uygulamalarla “KORUNUYOR ve KORUYORUZ”