444 7 425
Koruyalım, korunalım. / Protect and converse

Adultisitler

Entosav gereksiz ve plansız ergin mücadelesine karşıdır. Sorunun çözülemediği, üreme alanlarının tam olarak tespit edilemediği durumlarda, yükselen popülasyonu baskı altına almak için sivrisinek, karasinek ve tatarcık erginleri için hacim mücadelesi faydalı sonuç verecektir. Larvasidal uygulamaların ideal normlarda gerçekleştirilemediği durumlarda hacim mücadelesini önermekteyiz. Hacimsel mücadele de;
 
Uygun cihaz
Uygun metot
Uygun formülasyon seçimine özen gösterilmelidir.
Günümüze kadar geliştirilen ve günümüzde de kullanılan klâsik formülasyonlarda xylene veya benzeri petrol türevleri solvent olarak kullanılmaktadır. Xylene hem kısa vadede hem de uzun vadede toplum ve çevre sağlığı adına büyük sorun oluşturan tehlikeli bir solventtir. Entosav olarak, xylene içerikli formülasyonların kullanımına mesleki sorumluluğumuz gereği karşıyız.
 
 
 
Bu anlayışla Entosav, doğal solventli ürünlerin ar-ge'sini tamamlayarak üretimine başlamıştır. Doğal solvent içerikli ürünlerimizin tamamı uluslararası patent ile koruma altına alınmıştır.
 
Mesleki sorumluluk sahibi vektör kontrol uzmanlarının xylene tehlikesi hakkında sorgulayıcı olmaları çevre ve toplum sağlığı adına büyük önem arz etmektedir.
 
ÜrünlerFotoğraf Galerisi